DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 27.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich nauczyciele języków obcych – pani Magdalena Darmetko i pani Marta Potrzebko zorganizowały Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach tej inicjatywy został przeprowadzony konkurs pt.: ,, Dzień języków obcych w mojej klasie „. W konkurs zaangażowani zostali uczniowie klas IV-VIII. Ich zadaniem było udekorowanie klasy i przygotowanie różnorodnych potraw związanych z krajem europejskim. Komisja w składzie pani Teresy Pisiak, pani Agnieszka Domalewska i pani Małgorzata Piotrowska , przyznała miejsce pierwsze klasom : V i II, miejsce drugie klasie VI oraz miejsce trzecie klasom IV i VIII. Dyplomy zwycięzcom uroczyście wręczyła Pani Dyrektor podczas apelu .