Europejskie Dni Języków Obcych w galerii Veneda w Łomży

Dnia 28.09.2019 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, który odbył się w Galerii Veneda w Łomży , uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich , Daniel Plona pod opieką pani Marty Potrzebko wystąpił przed zgromadzoną publicznością . Z okazji tej inicjatywy zaśpiewał piosenkę w języku angielskim „House of Gold” zespołu ” Twenty One Pilitos” . Dzięki temu uczeń nie tylko mógł zaprezentować swoje zdolności wokalne, ale i wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą słownictwa z języka angielskiego .