Historia powstania


Rogienice Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

„Wszystko co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym”

Mieszkańcy wsi Rogienice Wielkie w okresie przed wojennym nie przywiązywali większej wagi do nauczania. Nie było ku temu również warunków. Nauka odbywała się w domach prywatnych. W 1924 roku utworzono w Rogienicach Wielkich trzyletnią szkołę powszechną do której uczęszczali uczniowie z różnych miejscowości, przede wszystkim z takich jak: Rogienice Piaseczne, Rogienice Wypychy, Drożęcin , Penza. Lekcje prowadzone były przez jednego nauczyciela. Uczył on wielu przedmiotów.

W okresie międzywojennym w szkole uczyli m.in.

 • Pani Sochowa
 • Mażeństwo Wierzbowscy
 • Pan Ziembowicz
W roku 1938 lekcje odbywały się u państwa Sobocińskich na ulicy M.Konopnickiej oraz u państwa Piwowarskich na ulicy Długiej. W okresie wojennym przerwano prowadzenie lekcji. Po pewnym czasie uczniowie zaczęli potajemnie spotykać się w domach i rozpoczęto nauczanie nielegalne, gdyż oficjalne nauczanie było zabronione przez Niemców. Tajne nauczanie odbywało się w okolicy leśniczówki w domu państwa Rakowskich, obecnie Wysockich. Uczyła tam nauczycielka z Jeziorka, która w tym czasie była na wygnaniu we wsi Rogienice Wielkie. Nauka nie trwała długo, gdyż Niemcy patrolowali las i okoliczne domy. Aby nie ponieść ewentualnych represji, zaprzestano nauczania. Po wojnie z powodu biedy trudno było wielu rodzinom wysłać wszystkie dzieci do szkoły. Zazwyczaj do szkoły szły młodsze dzieci, zaś starsze pomagały rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W latach 40-stych prowadzono zajęcia lekcyjne u państwa Gałązków i Nitkiewiczów. Klasy były w tym okresie liczne, ponieważ do szkoły zaczęli przychodzić uczniowie z pobliskich wsi. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Mrozek , a nauczycielkami panie: Pabiańczyk i Matuszewska. W latach 50-tych szkoła została zlokalizowana u państwa Gadomskich, a zajęcia prowadziły panie:
 • Kropidłowska
 • Pabiańczyk
 • Święcka
 • Zielińska
W roku 1954 rozpoczęto budowę obecnie funkcjonującej placówki. Pracowało w niej wielu nauczycieli. Dyrektorami w poszczególnych latach po wybudowaniu obecnej placówki byli;
 • Pan Edmund Prostek
 • Pan Mirosław Korytkowski
 • Pani Teresa Chludzińska

Od 2017 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani Róża Łępicka.

Obecnie kadrę pedagogiczną stanowią:

 • p. Róża Łępicka – dyrektor szkoły
 • p. Grażyna Charubin
 • p. Teresa Chludzińska
 • p. Barbara Matejkowska
 • p. Krzysztof Pisiak
 • p. Agnieszka Domalewska
 • p. Małgorzata Piotrowska
 • p. Renata Sałek
 • p. Dorota Cha berek
 • p. Milena Kownacka
 • p. Marta Potrzebko
 • p. Marzena Makowska-Boryszewska
 • p. Bożena Truszkowska
 • p. Dorota Szymańska
 • p. Magdalena Darmetko
Przez te wszystkie lata oblicze szkoły ulegało różnym zmianom. Zmieniał się jej wygląd i statut. Reforma oświaty wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawowa i trzyletnie gimnazjum. W 1999 r.  uczniowie,  którzy ukończyli szóstą  klasę, rozpoczęli naukę w klasie pierwszej nowo powstałych gimnazjów,  a uczniowie klasy ósmej kontynuowali naukę w szkole podstawowej. Dzieci z Rogienic Wielkich zostały objęte obwodem gimnazjum w Małym Płocku, które skupiało uczniów z Chludni, Kątów,MałegoPłocka i Rogienic Wielkich . Szóstoklasiści kończyli edukację sprawdzianem. Pierwsi napisali go w 2002 r., czyli po realizacji całego drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI). W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa z dniem 1 września 2017 roku .Szkołę Podstawową w Rogienicach Wielkich przekształcono ze struktury organizacyjnej kl.I-VI w ośmioklasową szkołę podstawowową.
 Podejmujemy działania wpływające na kreowanie pozytywnego i przyjaznego uczniom wizerunku szkoły, co w sytuacji niżu demograficznego i dużej konkurencji na rynku usług edukacyjnych wydaje się być kwestią kluczową.
Współpracujemy z lokalnymi instytucjami tj. biblioteka Publiczna, Świetlica Wiejska , GOK w Małym Płocku.
Nauczyciele realizują projekty dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym szkoła otwiera przed uczniem nowe możliwości, motywuje do nauki, zwiększając szanse edukacyjne dzieci.  Kontynuujemy inicjatywy, takie jak: Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadzia. Stanowi to okazję do spotkań pokoleniowych i promocji szkoły w środowisku.      Pozytywny obraz szkoły tworzą rodzice naszych uczniów. Jeżeli będą aktywnie uczestniczyć w życiu placówki, przekonają się, że ich dzieci trafiły w dobre ręce, że w murach tej szkoły dba się o wszechstronny rozwój  ucznia: edukację, rozwój społeczny, rozkwit talentów, bezpieczeństwo na co dzień.