Organy


Dyrekcja – mgr Róża Łępicka

Tel. 86 27 91 070
e-mail : rogienicewielkie@vp.pl

Rada Pedagogiczna:

 • mgr Róża Łępicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Agnieszka Domalewska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Małgorzata Piotrowska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biblioteka
 • mgr Dorota Chaberek– nauczyciel oddziału przedszkolnego
 • mgr Milena Kownacka – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 • mgr Grażyna Charubin– nauczyciel języka polskiego
 • mgr Teresa Chludzińska– nauczyciel biologii, WDŻ
 • mgr Barbara Matejkowska– nauczyciel informatyki, plastyki, muzyki, techniki
 • mgr Krzysztof Pisiak– nauczyciel matematyki, wychowania fizycznego
 • mgr Renata Sałek– nauczyciel religii
 • mgr Tomasz Mizgier– nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Marzena Makowska-Boryszewska – nauczyciel historii,geografii
 • mgr Bożena Truszkowska– nauczyciel chemii
 • mgr Dorota Szymańska– nauczyciel fizyki
 • mgr Magdalena Darmetko – nauczyciel języka niemieckiego

Rada Rodziców:

 • Pani Krzysztofa Krajewska – przewodniczaca
 • Pani Joanna Szumska – zastepca przewodniczącej
 • Pani Agnieszka Komorowska – członek

Samorząd Uczniowski:

 • Aleksandra Krajewska –przewodnicząca samorządu
 • Kinga Komorowska – zastępca przewodniczącej
 • Kamil Sobociński – skarbnik
 • Ewelina Urbanowska – członek
 • Kacper Chaberek – członek
 • Gabriela Kozikowska – członek

mgr Małgorzata Piotrowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego