Organy


Dyrekcja – mgr Róża Łępicka

Tel. 86 27 91 070
e-mail : rogienicewielkie@vp.pl

Rada Pedagogiczna:

 • mgr Róża Łępicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Agnieszka Domalewska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyroda
 • mgr Małgorzata Piotrowska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biblioteka
 • mgr Hanna Piwowarska– nauczyciel oddziału przedszkolnego
 • mgr Milena Kownacka – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 • mgr Grażyna Charubin– nauczyciel języka polskiego
 • mgr Edyta Śmiarowska – nauczyciel biologii,
 • mgr Barbara Matejkowska– nauczyciel informatyki, plastyki, muzyki, techniki
 • mgr Teresa Pisiak– nauczyciel matematyki
 • mgr Wioletta Odachowska– wychowania fizycznego
 • mgr Janusz Kleczyński- Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Renata Sałek– nauczyciel religii
 • mgr Ks. Wojciech Kurek – nauczyciel religii
 • mgr Marta Potrzebko– nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Marzena Makowska-Boryszewska – nauczyciel historii,geografii
 • mgr Bożena Truszkowska– nauczyciel chemii
 • mgr Dorota Szymańska– nauczyciel fizyki
 • mgr Magdalena Darmetko – nauczyciel języka niemieckiego, WDŻ

Rada Rodziców:

 • Pani Agnieszka Gałązka – przewodnicząca
 • Pani Milena Sobocińska – zastępca przewodniczącej
 • Pani Małgorzata Bieniasz – członek

Samorząd Uczniowski:

 •  Daniel Plona–przewodniczący samorządu
 • Gabriela Kozikowska – zastępca przewodniczącego
 •  Julia Nierwińska– skarbnik
 •  Julia Jerzyło– członek
 •  Kacper Sobociński– członek

mgr Marzena Makowska-Boryszewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego